Kolekcja: Testerzy

Nielegalne narkotyki mogą zawierać różne dodatki lub mogą być zupełnie inną substancją niż twierdzi sprzedawca. Testowanie substancji pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia. Testery mogą być używane do śledzenia popularnych substancji odurzających i dodatków.

Testy odczynnikowe mogą określać stężenie substancji lub obecność substancji w badanej substancji. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj kilku różnych testerów rozszerzenia i, jeśli to konieczne, testera czystości.

Testery substancji do redukcji szkód

Zastrzeżenie: Seeds of Love pragnie zapewnić narzędzia do zmniejszenia szkód związanych z nielegalnym używaniem narkotyków, których władze nie są skłonne zapewnić. Ponieważ możemy jedynie zapewnić sprzęt do testowania i nie możemy zaoferować usługi testowania, w której wyniki są interpretowane przez profesjonalistę, wyniki testów należy zawsze traktować jako orientacyjne. Seeds of Love nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wybory lub działania podjęte na podstawie wyników testów. Seeds of Love nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niedbałym obchodzeniem się ze sprzętem testowym i materiałami testowymi.